Zawartość albumu : 008_Urząd Starszych Zgromadzenia Szewskiego w Pułtusku

info.jpg