Zawartość albumu : Ludność żydowska, innowiercy_1812-1932

Ludność żydowska, inowiercy.JPG