Zawartość albumu : AP_Kielce-21

AP_Kielce.JPG  |  Dygitalizacja.JPG  |  kornelia2.JPG